Samen zorgen wij voor de beste kansen voor ieder kind!

De bibliotheken in Zeeland hebben een filmpje laten maken over hun aanbod jeugdeducatie. We laten zien dat de Bibliotheek bruist, samenwerkt, zicht richt op verschillende doelgroepen en overal te vinden is! Bekijk ons filmpje en/of lees wat wij als bibliotheken te bieden hebben op het gebied van jeugdeducatie.

Als Bibliotheek starten we zo vroeg mogelijk, door daar te zijn waar jonge ouders ook zijn, zoals op het consultatiebureau. De BoekStartcoach komt wekelijks op het consultatiebureau en ondersteunt de jeugdarts en -verpleegkundige door met ouders in gesprek te gaan en gerichte voorleesondersteuning te bieden. Zo bouwt de BoekStartcoach een nauwe band op met ouders en wordt de coach een vertrouwd gezicht, ook in de Bibliotheek. Het blijkt dat vooral laagtaalvaardige ouders hierdoor makkelijker naar de Bibliotheek gaan.

Ouders ontvangen, ongeveer drie maanden na de geboorte van een baby, van de gemeente een speciale brief voor het BoekStartkoffertje. Met deze brief kunnen ouders naar de Bibliotheek in de buurt, om hun baby lid te maken en het gratis BoekStartkoffertje te ontvangen. In de BoekStarthoek in de bibliotheek kunnen ze samen leuke, nieuwe boekjes ontdekken.

De Bibliotheek op school

Met de Bibliotheek op school slaan onderwijs, bibliotheek en gemeente de handen ineen en komt er dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school én thuis. Door de samenwerking met meer dan 150 scholen in het Zeeuwse Primair Onderwijs bereiken we leerlingen, leerkrachten en ouders. We willen kinderen en jongeren stimuleren om meer te lezen.

De Bibliotheek helpt op basisscholen en middelbare scholen om deze doelen te bereiken. Dat doen we met deskundige lees-mediaconsulenten, met inspirerende boeken en met een goede digitale lees- en leeromgeving. Zo zorgen we er samen voor dat leerlingen met plezier lezen, meer gaan lezen en er beter in worden!

Een van de sleutelmomenten in het onderwijs is de overstap van groep 8 naar de brugklas. Ook hier blijft aandacht voor leesplezier belangrijk. Het is essentieel om aan te sluiten bij de interesses van leerlingen en hen te helpen om te blijven lezen. Zo bereiden we onze jongeren voor op een kansrijke toekomst.

De Bibliotheken in Zeeland geven kinderen en jongeren, ouders en professionals de inspiratie voor een leven lang lezen.

Samen zorgen wij voor de beste kansen voor ieder kind!

Ook samenwerken met de Bibliotheek? We gaan graag in gesprek.

Stuur ons een mail