Disclaimer

Door deze website te gebruiken, stem je in met deze disclaimer.

Voorwaarden

 • Bibliotheek Oosterschelde spant zich in om de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 • Bibliotheek Oosterschelde verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.
 • Bibliotheek Oosterschelde is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
 • Bibliotheek Oosterschelde mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. Bibliotheek Oosterschelde is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 • Behoudens deze disclaimer, is Bibliotheek Oosterschelde niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
 • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving met betrekking tot privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Je bent verantwoordelijk voor al hetgeen je vanuit de webpagina verzendt.
 • Bibliotheek Oosterschelde behoudt zich het recht voor om je de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.
 • Je zal Bibliotheek Oosterschelde, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen en dergelijke, inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants en dergelijke die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan jouw gebruik van de webpagina, jouw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.
 • Een aantal databanken van Bibliotheek Oosterschelde heeft bovendien een aparte disclaimer, waaronder: Krantenbank Zeeland.

  © disclaimer mr. F.J. Van Eeckhoutte, ICT/IE-advocaat, Amersfoort, www.vaneeckhoutteadvocaten.nl

Privacyverklaring

Bibliotheek Oosterschelde zet het belang van de klant voorop. Bibliotheek Oosterschelde wil de klant passende diensten bieden. Wij hebben met veel aandacht deze privacyverklaring voor je opgesteld zodat voor jou duidelijk is wat er met je persoonsgegevens gebeurt.

Lees verder

Cookies

De website van Bibliotheek Oosterschelde maakt geen gebruik van zogenaamde tracking cookies (third party cookies). Jouw bezoek aan de website wordt geregistreerd met een geanonimiseerd statistiekprogramma voor websites.

Foto's

Het is niet altijd mogelijk om toestemming te vragen voor het nemen en plaatsen van foto's op de website en onze socialkanalen. Herken je jezelf op één van de foto's op www.bibliotheekoosterschelde.nl of op onze socialkanalen en heb je hier bezwaar tegen, neem dan contact op met de webmaster. De foto wordt dan zo spoedig mogelijk van de website/socialkanalen verwijderd.

E-mailadres: pr@bibliotheekoosterschelde.nl